โลโก้เว็บไซต์ แจ้ง username ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้ง username ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาใหม่ (รหัส 59) สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้แล้ว 
โดย username คือ รหัสนักศึกษา   password คือ เลขประจำตัวประชาชน  (ใช้เป็น username ชั่วคราว)
ทั้งนี้สามารถใช้ได้ถึง 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น โดยจะยกเลิก username ชั่วคราว และจะออก username ให้ใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา