โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน(ชั่วคราว) ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งการใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน(ชั่วคราว) ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย นายประเสริฐ เทพภาพ จำนวนผู้เข้าชม 1917 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งการใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน(ชั่วคราว) การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)

สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login


รหัสมาชิก (Username)  คือ   รหัสนักศึกษา  (กรอกทั้งหมดรวมทั้งขีดกลางด้วย)
รหัสผ่าน  (Password)   คือ   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  


ทั้งนี้การใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดนี้เป็นการใช้งานแบบชั่วคราวซึ่งสามารถใช้ได้ถึง 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการจัดสร้างรหัสสมาชิกและรหัสผ่านแบบใช้งานจริง ให้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้นักศึกษา สามารถดูวิธีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ที่ คู่มือการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานระบบเครือข่าย โทร 053921444 ต่อ 1678ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา