โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์กวาดรางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครองอันดับ 3 ถ้วยคะแนนรวม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์กวาดรางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครองอันดับ 3 ถ้วยคะแนนรวม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3541 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่12  วิศวกรรมระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2563  ประเภทการแข่งขันประกอบด้วยดังนี้ การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม   การแข่งขันการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร  การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น  การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ   การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ   การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล   การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)   การแข่งขันงานทดสอบฝีมืองานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW   การแข่งขันการสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้ คนขับ (UAVs) ขนาดเล็ก   การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก   การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว   การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (SMD)   การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา   การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์   การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา   การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ  ซึ่ง นักศึกษา มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

 การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น , การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา , การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

 การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ,  การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   จำนวน 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

 การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ , การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (SMD)

และได้รับรางวัลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ของ 9 ราชมงคล

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา