โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2771 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษานักศึกษาชมรม Automotive Technology สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในนามทีม Real Team ที่สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Best Improvement ประเภท Student Formula (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) และ ได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 36 ทีม ระดับประเทศซึ่ง ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีและผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดีและอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าพบและรายงานผลการแข่งขัน โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจนได้รับรางวัลมาครองและขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีการแข่งขันมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานในชีวิตต่อไป

นักศึกษาทีม Real Team ประกอบด้วย

นายณัฐกฤต นิธิสมบัติ นายกรมิษฐ อมตวณิชกุล นายกานต์ชนก แปงสี นายชัยวัฒน์ เทพวงศ์

นายชัยชนะ สอนแก้ว นายวิสิษฐ์พล แสนคำปา นางสาวพรปวีณ์ แก้วประเทศ

นางสาวสุวิกา อินทรสงวน นายปฏิภาน แสงแดง

โดยมีอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ และอาจารย์นาวี นันต๊ะภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา