โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICNGC2019 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICNGC2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Korean Institute of Next Generation Computing และมหาวิทยาลัย Seo Kyeong University ประเทศเกาหลีใต้ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Next Generation Computing 2019 (ICNGC2019) ” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมี Professor Byeong-hee Roh จากมหาวิทยาลัย Ajou University ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประธานในการจัดประชุม ทั้งตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร , ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนันท์ ทับเกิด และอาจารย์ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล เข้าร่วมเป็นตัวแทนในพิธีเปิดการประชุม และร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาครั้งนี้เป็นการเปิดโอการให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ cloud computing and social networking industries ความรู้ที่ได้จะเป็นการนำไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icngc.org/bbs/content.php?co_id=committee

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา