โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเพื่อทราบ : นศ.มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งเพื่อทราบ : นศ.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 846 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา