โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 4113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio  www.entrance.rmutl.ac.th/Qc
1.สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
2.กำหนด GPAX และ
3.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
4.ไม่สอบข้อเขียน
5.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม/สมัครเรียนรอบ 1 ที่
www.entrance.rmutl.ac.th/Qc
โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234
งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา