โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 7416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์)  <<< กดคลิก

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม/สมัครเรียน
www.entrance.rmutl.ac.th
โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234
งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา