โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาค 2/2561 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาค 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3066 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้่านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561

>>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา