โลโก้เว็บไซต์ U app กรุงไทย | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

U app กรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนาRMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิด RMUTL UApp ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัย และไม่พลาดทุกข่าวสาร...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา