โลโก้เว็บไซต์ RMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5908 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิด RMUTL UApp ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัย และไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เขื่อมต่อ ข่าวสาร, ตารางเรียน/กิจกรรม , เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย Virtual Card ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่

ดาวโหลดได้แล้วทั้งระบบ IOS และ Android

App store :

https://apps.apple.com/th/app/rmutl-uapp/id1550547421

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details...

RMUTL UApp แอบพลิเคชั่นที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด...


คลังรูปภาพ : U app กรุงไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา