โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่-ประจำปีการศึกษา-2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่-ประจำปีการศึกษา-2559

ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ไทย ร่วมจัด “การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

แจ้งประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกเขตพื้นที่  คลิ๊กที่นี่เพื่อใช้ดำเนินการบันทึกประวัตินักศึกษา ใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username   และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็น Password  อนึ่งสำหรับนักศึกษา กลุ่ม 477  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เขตพื้นที่น่าน มีการปรับแก้ไขรหัสนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะต่างจากเดิมตามบัตรลงทะเบียน  ให้นักศึกษาใช้รหัสตามประกาศรหัสนักศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา