โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1667 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในลำดับที่ 12 เริ่มตั้งขบวนบริเวณคูเมืองด้านในตรงข้ามวัดทรายมูลเมือง และจะเคลื่อนขบวนย้อนไปยังช่วงประตูท่าแพ-ถนนท่าแพ-แยกวัดแสนฝาง-แยกอุปคุต-แยกนวรัตน์ตะวันตกเลี้ยวซ้าย-ถนนไปรษณีย์-ที่ทำการจราจร-ตลาดดอกไม้-แยกนครพิงค์ตะวันตก-เจดีย์ขาว-เทศบาลนครเชียงใหม่

                โดยขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษาได้ร่วมกันตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม มีความยาวทั้งสิ้น100 เมตร แบ่งขบวนออกเป็น 6 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “มังคละราชา ใตจ้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” ซึ่งมีความเป็นมาโดยย่อดังนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนามอันหมายถึงมงคลแห่งพระราชา ได้จัดขบวนกระทงโดยใช้สัญลักษณ์ อันเป็น “มงคล” ไว้พรั่งพร้อม นั้นคือช้างเผือก อันเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ กอปรกับเชียงใหม่เป็นดินแดนที่มีช้างเป็นสัตว์คู่เมืองมาแต่โบราณ ได้ทูนพระปรมภิไธย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี ไว้เหนือเกล้า  (ภาพประกอบข่าวจากขบวนแห่งกระทงใหญ่ ปี 2560)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา