โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับเทศบาลช้างเผือก รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับเทศบาลช้างเผือก รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560  งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมกับ เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกโดย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ให้ความรู้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่สารเคมีทรายอะเบทและพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในสานศึกษา และ โอกาสนี้ นายคเชน  เจียกขจร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นเกียรติร่วมมอบสารเคมีกำจัดยุงลายแก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา