โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน iSTEM -Ed 2017 "The 2nd International STEM Education Conference" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและในต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่เวลา09.00 น.เป็นต้นไป ....ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 2312
หรือทาง  
http://www.istem-ed.com/istem-ed2017/index.php


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา