โลโก้เว็บไซต์ แก้ไขค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4 th International Conference on Rice Brand Oil 2017 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แก้ไขค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4 th International Conference on Rice Brand Oil 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4 th International Conference on Rice Brand Oil 2017 ; Rice Bran Oil Application ; Pharma – Cosmetics, Utraceuticals & Foods” ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซด์ https://icrbo2017.nu.ac.th

ในะหว่างวันที่ 24 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซล กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา