โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน Chiangmai Travel Mart 2017  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน Chiangmai Travel Mart 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้มอบหมายให้  อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Thailand Travel mart plus 2017  จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้แทนบริษัทนำเที่ยว หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมในครั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งในต่างประเทศ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่แก่สายตาชาวโลก  ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้จัดงาน  เป็นอาสาสมัครคอยให้ข้อมูล และบริการในด้านต่างๆภายในงานด้วย (ภาพ/ข้อมูล : สิริญญา ณ นคร )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา