โลโก้เว็บไซต์ 9 มทร.จับมือ  สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9 มทร.จับมือ สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ซึ่งนับเป็นการทำงานบูรณาการทำงานคู่ขนานกับภาคการศึกษา ซึ่งเป็นต้นน้ำของการผลิตผู้เรียนสู่โลกของการทำงาน  โดย อธิการบดี มทร.ทั้ง9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี  มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก  มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์  มทร.ล้านนา  มทร.ศรีวิชัย  มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (สคช.) ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสนับสนุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  และความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพื้นที่ใกล้เคียง  

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สคช. เปิดเผยความสำคัญของการเดินหน้าทำงานครั้งนี้ว่า “ สคช. จับมือกับ 9 มทร. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน สร้างความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสมรรถนะปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เป็นอีกก้าวที่ สคช.ตอกย้ำการทำงานอย่างบูรณากับทุกภาคส่วน”

 

ด้าน ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ และประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวถึงสิ่งสำคัญในการพัฒนาจากผู้เรียนตอบโจทย์โลกของตลาดอาชีพว่า  "เราผลิตนักศึกษาไม่ใช่เพียงเพื่อใบปริญญา แต่นักศึกษาควรมีทักษะ มีมาตรฐานอาชีพที่เค้าจะได้สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ อีก 9 มทร.คือก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาคน จากต้นน้ำคือภาคการศึกษา ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตลาดอาชีพต้องการ โดยเฉพาะด้านไอทีและภาษา ซึ่งปัจจุบันจะแข่งขันกับทั่วโลกได้ สองสิ่งนี้สำคัญยิ่ง"

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (สคช.)


คลังรูปภาพ : mou สคช


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา