โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในระบบ online ที่ https://www.ruli.chulac.ac.th/research

 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา