โลโก้เว็บไซต์

"ทุนวิจัยเพิ้อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" (รอบ 2)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4598 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. จะเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceot paper) รอบ 2 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. https://industry.try.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของ ฝ่ายอุสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf  

**เนื่องจากทุนวิจัยมีจำนวนจำกัดทาง สกว. ขอพิจารณาและให้สิทธิผู้ที่ส่งเข้ามาก่อนตามลำดับ  

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา