โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา โชว์ผลงานของนักศึกษายุคดิจิทัล ในงาน North Digital Expo 2017 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา โชว์ผลงานของนักศึกษายุคดิจิทัล ในงาน North Digital Expo 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการเสวนาด้านสื่อดิจิทัล ภายในงาน North Digital Expo 2017 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีบทบาท ทางภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน Chiangmai Smart City โดยรับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน มีสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งทั่วภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมภายในงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านดิจิทัลของอาจารย์และนักศึกษาประกอบด้วย

1. Smart Farm 2.ตู้จ่ายยาสามัญประจำบ้านสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 3.เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิปัจจุบันด้วยภาษา AEC สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 4.การพัฒนาสื่อแอนนิเมชั่นรูปแบบสามมิติ 4.การพัฒนาระบบจัดการบริหารงานบ้านม่อนฝ้ายเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ รายงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา