โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเน้นนโยบาย ความโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาเน้นนโยบาย ความโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร. ล้านนา เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารอุดมศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคุณศาสน์ชัย ตัณฑพานิช อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม. 3 มทร.ล้านนา ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง  

https://www.facebook.com/1291423394228449?story_fbid=1291423394228449&id=251646048206194
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา