โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่...*** ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ@RMUTL-Web-Login *** ของ.มทร.ล้านนา

1.พื้นที่เชียงใหม่...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/yBoUqlWv6ZrNPbIi1

2.พื้นที่ตาก...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/QiEXCQAfGlJX3o2c2

3.พื้นที่เชียงราย...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/6RuD16gMRlyNBQWv2

4.พื้นที่น่าน...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/FnPampGE2J6zA8Lu1

5.พื้นที่ลำปาง...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/sEjiczdGczTz7xxt2

6.พื้นที่พิษณุโลก...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/Xyyu8BIbz8RUM7nk1

 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

 สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา