โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 4888 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ผู้ที่สนใจทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลความสนใจทุนการศึกษาต่อ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.lightbeijing.com/ อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเรียนภาษาจีนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา