โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา) มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะดำเนินการปิดปรับปรุง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

*** ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อหรือใช้บริการเว็บไซต์ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง) ได้

*** ผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอกได้ตามปกติ

กำหนดการปิดปรับปรุง : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 05:00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา