โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดรั้วมหาวิทยาลัยจำหน่ายข้าวหอมมะลิ เกรด A ปลอดสารพิษ พันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดรั้วมหาวิทยาลัยจำหน่ายข้าวหอมมะลิ เกรด A ปลอดสารพิษ พันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซื่อข้าวสารหอมมะลิเกรด A ปลอดสารพิษ พันธุ์ปทุมธานี 1  ในวันนี้เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม หน้าป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  โดยกิจกรรมดังกล่าว รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้นำข้าวสารจากเกษตกรภายในอำเภอบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการสีข้าวฟรีด้วย โรงสีข้าวต้นแบบของมหาวิทยาลัย มาจำหน่ายให้กับประชนทั่วไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตกรผู้ปลูกข้าว     ::::สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 053-9214449 ต่อ 1030 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา