โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ประเทศญี่ปุ่น | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมตัวแทนผู้บริหาร-อาจารย์ และตัวแทนบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา