โลโก้เว็บไซต์ การรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 5720 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 กดคลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา