โลโก้เว็บไซต์ ขอเขิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2565” ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเขิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2565” ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ตุลาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยกับการพัฒนานวัตกรรมข้าว โดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

           ขอเขิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2565” ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

คุณสมบัติ หากคุณคือหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มี

✔️ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีส่วนประกอบจากข้าวไทย

✔️ กระบวนการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพของข้าวไทย

✔️มีความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../131H12W8lwQ7sRQTd6dEOQx.../view ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-942-7620, 02-942-7626 อีเมล์ ricefoundthailand@yahoo.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา