โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสำนักงานคณบดีและการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสำนักงานคณบดีและการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสำนักงานคณบดีและการทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะทุกพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2565 ณ แอทนาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

         โดยการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี 2565  ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสำนักงานคณบดีและแผนงานโครงการตามการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ทั้งมิติคณะ และมิติคณะพื้นที่ ประกอบกับติดตามผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์คณะ พร้อมทั้งการนำผลการทบทวนสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา