โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ  จัดอบรมกระบวนการแปรรูปอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดอบรมกระบวนการแปรรูปอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม พร้อมด้วยบุคคลากรนักวิจัย จัดกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีอาหารแก่นักเรียน โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "แปรรูปให้ปัง...ต้องใช้เทคโนโลยี" การให้ความรู้ด้านการแปรรูป และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  พร้อมกันนี้นักเรียนได้ทดลองปฎิบัติทำเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล (ไฮโดรบีดส์) โดยการจัดอบรมครั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจและได้รับการฝึกฝนในทักษะ ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร โดยใช้หลักการทางทางวิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา