โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2771 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  เวล 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมทั้งกิจกรรมปล่อยปลา  ณ บริเวณคลองน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   โดยมี นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ   ภาคเอกชน  พ่อค้า  ประชาชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก      

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา