โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์  : สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์  : สวส.มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022  

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ โทร. 053921 ต่อ 1624

Line OA : AritRmutl

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา