โลโก้เว็บไซต์ ขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส”

  • “เขียน&ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร...ให้สื่อ Yes!!”
  • “เทคนิคการจับประเด็นเล่าเรื่องผ่านคลิปสั้น (Tiktok)”
  • “การสร้าง Content ประชาสัมพันธ์ข้ามแพลตฟอร์ม”

วิทยากร คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ NBT เชียงใหม่

อาจารย์สุรพล เจียตระกูล อาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ทีมวิทยากร จาก ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ

(TMF Network-North)

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  (รับจำนวน 30 คน)

และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting (รับจำนวน 300 คน )

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

Onsite : https://forms.gle/ur4yJcgXigdrAd7o7

Online : https://forms.gle/RpA9ayBofZJwGM3t6

เปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

หมายเหตุ    * สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมรูปแบบ Onsite มีบริการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการอบรม

** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา