โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...?

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 3267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...?

1.นักศึกษา ต้องทำการยืนยันตัวตน / กรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว
https://regis.rmutl.ac.th (ระบบทะเบียนกลาง)
2.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)
3.ตรวจสอบข้อมูล RMUTL Account : https://arit.rmutl.ac.th/search_email

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา