โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     


        เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก นำโดยรองคณบดี อ.แมน ฟักทอง และคณาจารย์ทุกท่าน จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ความกรุณาเดินทางมาให้พร เพื่อสร้างความรัก สามัคคีภายในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สงเสริมการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจนำไปสู่การพัฒนาองค์กรด้วยความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ภาพ-ข่าว โดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา