โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1719 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยenlightened

enlightenedเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565enlightened

          วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. กองการศึกษาน่าน ได้จัด"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในพิธี , ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณาจารย์จาก 3 คณะ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

          การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักและ วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนของแหล่งทุนต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์การวิจัยข้อเสนอแนะจากการให้คำปรึกษาของวิทยากร โดย ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา