โลโก้เว็บไซต์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตรenlightened

          วันที่ 12 พ.ค. 2565 สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม "ชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตร" เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมทางสัตวศาสตร์และการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และคลินิกแนะนำความรู้เชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม อาหารสัตว์ การตลาด การแปรรูปแพะ และโคเนื้อ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ผลงานนวัตกรรมและวิจัยสู่ชุมชน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

          โดยช่วงเช้า นายอำเภอภูเพียง ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี มี ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์ และเยี่ยมชมงานนวัตกรรมงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ และชมสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและสินค้าทางการเกษตร มี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และตัวแทนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

เพิ่มเติม : สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมชิม ช้อป ใช้ นวัตกรรมทางสัตว์และการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา