โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเขิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar หัวข้อ “เสน่ห์สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์”  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเขิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar หัวข้อ “เสน่ห์สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โอกาสดีสำหรับเจ้าของกิจการ / ธุรกิจ startup / SME / ประชาชนทั่วไปที่มีสินค้า

และอยากจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของตัวเอง ให้ดึงดูดผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีมงานของ "Lanna sharing มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนผู้สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ “เสน่ห์สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์”

      - อัตลักษณ์วิถี

      - เสน่ห์อัตลักษณ์

      - ส่งต่ออัตลักษณ์สู่ผู้บริโภค

      - อัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

โดย ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และทีมงานของ "Lanna sharing ถ่ายทอดความรู้ "

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/WCpg3kx5wZ74LhoS9

 

กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

‼‼ด่วน ! รับจำนวนจำกัด !!!‼‼

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา