โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ของพื้นที่เชียงใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็มที่ 1)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ของพื้นที่เชียงใหม่ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็มที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3929 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ของพื้นที่เชียงใหม่ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยัง ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็มที่ 1) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 นักศึกษาโปรดแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันที่เข้ารับวัคซีนด้วย

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยืนยันการขอรับวัคซีน ได้ที่ https://bit.ly/3mRkX1S

หรือที่ QR Code 

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งลำดับการฉีดวัคซีนจะเรียงลำดับจากการลงทะเบียนเป็นหลัก และจะประกาศแจ้งวันที่เข้ารับการฉีดให้ทราบอีกครั้ง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา