โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 4802 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD-Grant) สำหรับบุคคลทั่วไป ระยะเวลา 36 เดือน
  2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ระยะเวลา 3-9เดือน
  3. ทุนวิจัยในประเทศออสเตรีย (Sandwich Grant) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
  4. ทุนดนตรี (Music Grant) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) สาขาดนตรีคลาสสิกของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะเวลา 9 เดือน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกำหนดการการสมัครทุนได้ที่เว็ปไซต์

และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ www.scholarships.at โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2564 และปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2565

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา