โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเขิญผู้สนใจ เข้าร่วม Zoom webinar “Food Packaging” การยืดอายุอาหารด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเขิญผู้สนใจ เข้าร่วม Zoom webinar “Food Packaging” การยืดอายุอาหารด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Lanna sharing ถ่ายทอดความรู้ "

ในหัวข้อ “Food Packaging” การยืดอายุอาหารด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (thumbtack)

  • บรรจุภัณฑ์สำคัญไฉน เลือกอย่างไรให้เหมาะสม
  • เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุบรรจุภัณฑ์
  • การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยบรรจุภัณฑ์

โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัชฎาพร ใจมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

ในวันที่ 26 ตุลาคม 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่  : https://forms.gle/wnMbDuJvPRNmV3rA9

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา