โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ สวพส.(องค์การมหาชน) ส่งต่อความห่วงใย สู่พี่น้องชาวแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ สวพส.(องค์การมหาชน) ส่งต่อความห่วงใย สู่พี่น้องชาวแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กันยายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2088 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์ศรีธร อุปคำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับนางสาวเกษราภร ศรีจันทร์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อาคารโรงงานช่างยนต์ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อทำการแยกและบรรจุใส่ถุงยังชีพ ส่งต่อไปยังพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนบ้านปิพอ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ 6 บ้านแมะแตะแหละกุย หมู่ 6 บ้านขุนตื่นใหม่ หมู่ 6 บ้านยะลิกุย หมู่ 13 และบ้านปิยอทะ หมู่ 13 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 224 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของที่ส่งมอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และพี่น้องชาวเชียงใหม่   

    สำหรับชุมชนที่มีการแพร่ระบาด ทั้ง 6 ชุมชนดังกล่าว เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของคณาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปมีส่วนในบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี

    ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถติดต่อได้ที่อาคารโรงงานช่างยนต์ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว หรือ ติดต่อ ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม โทร.084-0479465


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา