โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ

เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีทางแสง"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 9279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มและยาด้วยเทคโนโลยีทางแสง" ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2564
Link สำหรับลงทะเบียน http://forms.gle/5zstvib6CbUaAkr19

หรือสเเกน QR CODE ได้ที่ภาพโปสเตอร์

ที่มา : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา