โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00น.
ช่องทางการร่วมอบรม :
https://bit.ly/3mBt5DS

*** ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สามารถดาวน์โหลดได้หลังจากการอบรม 1-2 วัน)

รายละเอียด : ฐานข้อมูล Access Engineering : เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้หนังสือออนไลน์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 7๓0  ครอบคลุมสื่อการเรียนการสอน 15 สาขา และใช้งานในรูปแบบสื่อการสอน Curriculum Guides, Classroom-ready instructional videos,สื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอ animation, Interactive graphs tables and calculators

วิทยากรโดย :  คุณจักรชัย เชื้อสวย Asst.Sale Manager บจก.นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร 0 5392 1444 ต่อ 1332
E-mail : supis@rmutl.ac.th 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา