โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษและบุคลากร หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน Online Education เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
          โดยนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ได้มีการจัดทั้งแบบ Onsite และแบบ Online  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน และให้อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา