โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการเบิกค่าสินไหมทดแทนจากการสำรองจ่าย  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการเบิกค่าสินไหมทดแทนจากการสำรองจ่าย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเบิกค่าสินไหมทดแทนจากการสำรองจ่าย อาจมีความล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากสำนักงานใหญ่ ประสบปัญหาบุคลากรในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำงานแบบ Work From Home (WFH)

นักศึกษาที่มีความต้องการรับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ทาง inbox เพจงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.ล้านนา ทำการจัดส่งให้กับนักศึกษา

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.ล้านนา

และ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-921444 ต่อ1360 (ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30น.)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา