โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Medical Device Development Program for Researchers” | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Medical Device Development Program for Researchers”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Medical Device Development Program for Researchers” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและเขียนโครงการขอทุนวิจัย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อย. ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จเข้าสู่ตลาดได้แท้จริง
บรรยายในหัวข้อ

  1. Medical device life cycle and regulatory pathway
  2. Medical device definition, Risk classification, Grouping
  3. Medical device design & development requirements in relation to Technology Readiness Levels
  4. Partial CSDT

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:45 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08:30 น.) ทางช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/6LGDsyJDwSzkrfTb6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-403-1637






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา