โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนักศึกษากรอกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบท้ายประกาศนี้ ของแต่ละคณะ  ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

         สำหรับกำหนดการเข้ารับการฉีดและยี่ห้อของวัคซีน ยังไม่สามารถระบุได้ ให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/

 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่  https://docs.google.com/forms

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/

 

ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารและประกาศจากมหาวิทยาลัยผ่านทุกช่องทาง

เวบไซต์ที่ www.rmutl.ac.th Facebook https://web.facebook.com/rmutl.fanpage

หรือโทรศัพท์ 053-921444   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา