โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา ชุดแรกรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 2  สร้างความเขื่อมั่นมาตรการป้องกันในสถานศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร มทร.ล้านนา ชุดแรกรับวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 สร้างความเขื่อมั่นมาตรการป้องกันในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 18 มิถุนายน 2564  บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มที่ 2  ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หลังจากที่รับการฉีดเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  โดยวันนี้มีบุคลากรที่เข้ารับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2  จำนวน 91 ราย และในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  เพิ่มอีก 5 ราย ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2  เข็มแล้ว จะได้รับใบรับรองการรับวัคซีนซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันประกอบการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ด้วย  

            ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังคงมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด บุคลากร นักศึกษาที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกายและหมั่นล้างด้วยเจลแอลกอฮล์หรือจุดล้างมือที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งไว้และเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ร่วมกันในหน่วยงานหรือในชั้นเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา